“Als je je veilig voelt, voel je je zeker en durf je meer”

professionals

Goed nieuws

WIsH is gevalideerd door registerleraar.nl. Er zijn twee varianten.

Voor scholing en uitvoering wish

4 dagdelen voor professionals, éénmalig 42 PU

Onder uitvoering WIsH verstaan we:
 • 4 x 1 uur ter voorbereiding van de cursus, inlezen van de trainers-map.
 • 8 x 1 uur ter voorbereiding van WIsH in de praktijk met leerlingen uit groep 6.
 • 8 x 1,5 uur uitvoering WIsH in de praktijk in samenwerking met een van de externe WIsH-trainers (weerbaarheidsspecialisten)
 • 1 x 2 uur voorbereiden van een ouderavond, voorafgaand aan de WIsH lessen.
 • 1 x 2 uur bijeenkomst met ouders.
 • x 1 uur voorbereiden van een teambijeenkomst ter verspreiding van kennis en maken van beleid op de school.
 • 1 x 1 uur uitvoeren teambijeenkomst.
 • 2 x 2 uur intervisie (contacturen) met WIsH-leerkrachten en externe trainers.

Voor WIsH in de praktijk

24 PU, ieder jaar dat je WIsH uitvoert

Onder uitvoering voor WIsH in de praktijk verstaan we:
 • 8 x 1 uur ter voorbereiding van WIsH in de praktijk met leerlingen uit groep 6.
 • 8 x 1,5 uur uitvoering WIsH in de praktijk in samenwerking met een van de externe WIsH-trainers (weerbaarheidsspecialisten)
 • 2 x 2 uur intervisie (contacturen) met WIsH-leerkrachten en externe trainers.
 • Natuurlijk valt hier ook de ouderavond én evt de teambijeenkomst onder.

48 basisscholen in ’s-Hertogenbosch doen mee aan WIsH

In januari 2014 zijn we van start gegaan met WIsH, het weerbaarheidsprogramma voor alle basisscholen in ’s-Hertogenbosch. We zijn trots op dit mooie product, dat niet alleen op de basisscholen, maar ook – in aangepaste vorm - op de SO-scholen wordt uitgevoerd. De gemeente heeft structureel geld beschikbaar gesteld en de schoolbesturen ondersteunen het programma. Scholen hebben de inspanningsverplichting om leerkrachten te laten scholen en het WIsH programma uit te voeren. 48 basisscholen doen mee met WIsH! Ieder jaar mogen ongeveer 80 groepen WIsH ontvangen; dit zijn ongeveer 1600 kinderen. Hier zijn we super trots op!

De vraag naar verantwoorde lessen of activiteiten rond het thema ’weerbaarheid’ op basisscholen staat enorm in de belangstelling. Schoolbesturen, directies van scholen en ouders willen het gevoel van veiligheid bij kinderen vergroten: Ze moeten in staat zijn adequaat te reageren in situaties waarin zij te maken krijgen met geweld of intimidatie. Dit kan gaan om situaties uit het dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan veilig over straat lopen. Ook kan het om situaties gaan die te maken hebben met school; omgaan met intimidaties, bedreigingen en pesten. In al deze gevallen gaat het om het vergroten van de persoonlijke weerbaarheid in situaties die uiteenlopen van subtiele intimidaties tot aan fysiek geweld. Voor al die situaties geldt: Wat kan ik zelf doen? Hoe kan ik in verschillende bedreigende situaties effectief handelen.WIsH bestaat uit een cyclus van acht lessen van een uur voor groep 6 van de eigen basisschool, waarin weerbaarheid centraal staat. De cyclus wordt voorafgegaan door voorbereidende lessen die door de leerkracht van groep 6 zelf gegeven worden. Voor de WIsH-training worden de groepen 6 gesplitst in een meisjesgroep en een jongensgroep. Er zijn dus steeds twee trainers nodig. Als een school één geschoolde leerkracht heeft, zal een trainer (man/vrouw) uit de poule samen met die leerkracht de weerbaarheidslessen verzorgen. De school kan er natuurlijk ook voor kiezen om twee leerkrachten (man+vrouw) op te leiden om de lessen samen te geven, en/of om de continuïteit van de lessen beter te waarborgen. Ook dan wordt de WIsH‑leerkracht door een trainer uit de poule ondersteund.

De WIsH-training is voor groep 6, maar de WIsH-leerkracht hoeft niet de leerkracht van groep 6 te zijn. Tijdens het uitvoeren van de training kan de groep 6-leerkracht de klas van de WIsH-leerkracht overnemen. We spreken dan van een soort ruilconstructie. Als “WIsH-leerkracht” volg je een professionaliseringstraject van vier x twee uur waarin het preventieve weerbaarheidsprogramma centraal staan. Je wordt geschoold in het geven van deze weerbaarheidslessen en krijgt de nodige achtergrondinformatie om het WIsH-programma goed uit te kunnen voeren.Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om intervisie te volgen. Daar kunnen vraagstukken vanuit de WIsH leerkrachten naar voren komen, en zal ingestoken worden op professionalisering zoals fysieke technieken.

WIsH is een basistraining. Mochten er na de WIsH training nog kinderen opvallen ofmeer nodig hebben op het gebied van boosheidscontrole, sociale vaardigheden, faalangst en of weerbaarheid dan kan er extra ondersteuning komen. Daarvoor kun je contact opnemen met het trainingscentrum van het CJG www.cjg-s-hertogenbosch.nl  Als je als school meedoet aan het WIsH programma heb je automatisch recht op deze ‘gratis’ extra ondersteuning voor je leerlingen op school. Extra reden om mee te doen dus!

Tips

FOTO’S EN FILMPJES
VOOR PROFESSIONALS

Mogelijkheid voor ‘alleen’ WIsH-trainers om filmpjes/foto’s te ontvangen behorende bij de zelfverdedigingstechnieken