“Als je je veilig voelt, voel je je zeker en durf je meer”

De gekozen lesthema’s
met de doelen

Les 1 - Stevig staan

De kinderen hebben tijdens de voorbereidende lessen kennisgemaakt met het begrip weerbaarheid. In deze eerste les maken de kinderen kennis met de trainer en wordt het begrip weerbaarheid verder uitgediept. Middels een aantal oefeningen maken de kinderen kennis met allerlei aspecten van weerbaarheid. De kinderen ervaren tijdens deze les op verschillende manieren hoe competent ze zijn in bepaalde onderdelen. De kinderen leren fysiek sterker te staan en voelen dat dit kan leiden tot mentaal sterker staan. De kinderen oefenen het ‘stevig staan’ en worden aangespoord om dit uit te gaan proberen in een voor hen moeilijke situatie.

Les 2 – Grenzen

Ieder mens heeft een persoonlijk gebied om zich heen waar niemand zonder toestemming in mag komen. Dit gebied is omgeven met grenzen die je kunt voelen. Dit gevoel noemen wij het grensgevoel. Zonder grensgevoel zouden we constant ruzie en problemen met elkaar hebben. Deze les helpt de kinderen om zich bewust te worden van hun eigen persoonlijke ruimte en deze ook te bewaken.

Les 3 - Pesten

In deze les gaan we ervan uit dat de kinderen het verschil kennen tussen plagen en pesten en dat de kinderen de regels kennen van school ten aanzien van pestgedrag. De kinderen herkennen pesten op het moment dat dit gebeurt en weten hoe ze elkaar bij te kunnen staan bij pesten. Ze begrijpen dat pesten funest is voor de sfeer en ernstige gevolgen kan hebben. De kinderen weten waar ze naar toe kunnen voor hulp.

Les 4 - Lichaamstaal

Zonder dat je het zelf echt in de gaten hebt, ‘vertelt’ jouw lichaam al heel veel over hoe jij je voelt. Anderen kunnen op deze manier aan jou zien wat voor een type je bent of hoe jij je voelt. In deze les leren de kinderen dat in sommige situaties een stevige houding meestal het beste is. Als je stevig gaat staan, ga jij je vanzelf ook ‘stevig’ voelen.

Les 5 - Over de grens

Er worden gesprekken met kinderen gevoerd over wat kindermishandeling is en waarom het voorkomt. Ook leren ze wat je kunt doen als je wordt mishandeld of wanneer je er indirect mee te maken krijgt. Twee speerpunten voeren in deze les de boventoon: kindermishandeling kan stoppen en erover praten helpt.

Les 6 - Hulp vragen

Als je een probleem hebt of je ziet dat iemand anders een probleem heeft, hoe moet je dan hulp vragen of hulp bieden? Wat moet iemand weten die jou wil helpen? Kinderen leren de gedachten en emoties die verhalen bij hen losmaken, te verwoorden. Ze kunnen hulp vragen bij de juiste personen. Kinderen leren goed te luisteren naar een ander en kunnen hulp bieden als dit nodig is.

Les 7 - De groep en ik

Kinderen maken al op jonge leeftijd deel uit van een groep leeftijdsgenoten. Zoals er in alle groepen sprake is van samenwerken en onderhandelen, is er vaak ook sprake van ‘overhalen tot’ en ‘druk uitoefenen’ om iets gedaan te krijgen. Kinderen vanaf 10 jaar zijn zich hiervan meestal ook wel bewust. Door een aantal oplossingen aan te bieden, oefenen de kinderen in het weerstaan van groepsdruk. Kinderen leren positieve (groepskracht) en negatieve groepsdruk onderscheiden en laten zien dat ze juiste keuzes kunnen maken en hulp kunnen inschakelen als dit nodig is.   Ze laten zien hoeveel vertrouwen ze in zichzelf hebben. Dit doen ze door zich goed te concentreren en door hun spanning om te zetten in kracht om een plankje door te slaan.

Les 8 - Samen weerbaar

De kinderen hebben lessen weerbaarheid aangeboden gekregen. Zowel theoretische als praktijklessen. De kinderen zijn bekend met het begrip weerbaarheid, vertrouwen in jezelf en hebben zelfverdedigingstechnieken geoefend. De kinderen tonen aan een publiek wat zij tijdens de lessen over weerbaarheid hebben geleerd. Deze presentatie is onder andere een oefening in contact maken, jezelf laten zien, vertrouwen tonen en samenwerken met anderen.

WIsH-trainers

Mogelijkheid voor ‘alleen’ WIsH-trainers om filmpjes/foto’s te ontvangen behorende bij de zelfverdedigingstechnieken